Müşteri Paneli
Servis Şartları

AA Telekom, bu "Genel Servis Şartları"'nın duyurusunu, öncelikle www.aatelekom.com adresinde yer alan web sitesinden kullanıcılarına duyurur. AA Telekom, "Genel Servis Şartları"nda meydana gelecek değişiklikleri yine aynı şekilde web sitesinde yayınlar ve bu yayın, kullanıcının kendisine yapılmış tebligat yerine geçer. "Genel Servis Şartları" ile ilgili değişiklikleri takip etme sorumluluğu kullanıcıya aittir. AA Telekom servislerinden faydalanmaya devam eden kullanıcılar, bu "Genel Servis Şartları"nda belirtilen şartları kabul etmiş sayılırlar.


AA Telekom, kendisine yasal mercilerden aksi yönde talep gelmediği sürece, sistemine ulaşan bilgilerin doğruluğunu ve içeriğini kontrol etmemekte ve herhangi bir sansür uygulamamaktadır. Bu nedenden dolayı, kullanıcılar, kendilerine Internet kanalı ile ulaşacak bilgilerin doğruluğunu ve uygunluğunu kendileri kontrol etmek durumundadırlar. Kullanıcılar, kendileri Internet kanalı ile ulaşan bilgilerin içeriğinden ve doğru olmamasından dolayı meydana gelebilecek hiçbir zarardan dolayı AA Telekom'u sorumlu tutamazlar.


AA Telekom, kullanıcılarının kendi servisleri kanalı ile gönderdikleri, yayınladıkları bilgileri kontrol ve sansür etmemektedir. Kullanıcılar, AA Telekom servisleri kullanımı esnasında gerçekleştirecekleri aktivitelerin yasal sonuçlarından dolayı kendileri sorumludurlar.


GERÇEKLEŞTİRİLMESİ YASAK AKTİVİTELER


Aşağıdaki aktivitelerin AA Telekom servisleri kullanılarak gerçekleştirilmesi kesinlikle yasaktır. AA Telekom, bu aktiviteleri gerçekleştiren kullanıcılara ait servisleri durdurma, sınırlandırma veya tamamen sonlandırma hakkını saklı tutar.


SPAM GÖNDERİMİ


SPAM, alıcının isteği dışında toplu ve/veya ticari amaç taşıyan mesajların Internet yolu ile gönderimidir. SPAM gönderimi, AA Telekom'a olan güveni zedelediği gibi, aynı zamanda AA Telekom sistemlerinde aşırı yüklenmelere sebep olarak, müşterilere sağlanan servislerde aksamalara neden olabilmektedir.


AA Telekom'dan SMTP hizmeti alanlar, SPAM gonderimi yapamazlar. Kendisine ait bir SMTP sunucusu bulunduran kullanıcılar, AA Telekom'dan SMTP hizmeti alsınlar ya da almasınlar, kendi sunucularındaki SMTP hizmetini, SPAM gönderimini kolaylaştıracak şekilde korumasız ve 3. kişi/kurumların kullanımına açık şekilde çalıştıramazlar.


FİKİR ve SANAT ESERLERİNE YÖNELİK SUÇLAR


Kişi ve/veya kurumlara ait copyright, tescilli markalar, servis markaları, ticari sırlar, yazılım korsanlığı ve patent haklarına karşı işlenebilecek ve "Fikir ve Sanat Eserleri Yasası", "Markalar Yasası", "Türk Ticaret Yasası", "Patent Haklarının Korunması Hakkındaki Yasa" kapsamında suç teşkil edecek davranışlar bu kapsamdadır. Ayrıca, kişisel haklara ve özel hayata tecavüz içeren davranışlar.


GENEL AHLAKA VE GELENEKLERE AYKIRI DAVRANIŞ VE YAYINLAR


AA Telekom servislerinin, kamu tarafından kabul görmüş genel ahlak ve geleneklere aykırı davranışları gerçekleştirmek için kullanılması ve/veya buna aracı olunması.


SALDIRGAN ve TEHDİTKAR DAVRANIŞLAR


AA Telekom servislerinin, 3. şahıs ve/veya kurumlara karşı saldırgan ve tehditkar davranışlar içerecek şekilde kullanımı.


DİĞER BİLGİSAYAR veya AĞLARA YASADIŞI YOLLARLA veya YETKİSİZ ERİŞİM


Başkalarına ait bilgisayar, kullanıcı hesabı veya ağlara yetkisiz veya yasadışı yollarla erişmeye çalışmak ("hacking" veya "hacker" olarak tanımlanan davranışlar) ve sistemlere yasadışı veya yetkisiz şekilde ulaşmayı sağlayacak diğer aktiviteler ("port scan", "stealth scan" v.b. aktiviteler) için kullanılması.


VİRÜS, KURTÇUK, TRUVA ATI v.b. ZARAR VERİCİLERİN DAĞITIMI İLE İLGİLİ AKTİVİTELER


Internet virüsleri, kurtçuk, truva atı gönderimi veya "pinging", "flooding", "mailbombing", "denial of service" gibi, diğer kullanıcıların, AA Telekom ağını veya buna bağlı diğer ağ, sistem, servis ve/veya cihazı kullanımlarında aksamaya sebep olacak aktiviteler.


DİĞER YASADIŞI AKTİVİTELER


Burada belirtilmemesine rağmen, yürürlükteki yasalara aykırı ve suç teşkil eden her türlü aktivite.


DİĞER AKTİVİTELER


AA Telekom kullanıcılarına, ticari itibarına ve saygınlığına zarar verecek davranışlar.


Yukarıda belirtildiği üzere, AA Telekom servislerinden faydalanan kullanıcılar, gerçekleştirdikleri aktivitelerin yasal sonuçlarından kendileri sorumludurlar.


AA Telekom, haberdar olduğu zararlı aktivitelerle ilgili bilgi silme, web sitesinin yayınını durdurma, zararlı yayınları bloke edecek uygulamalar kullanma, Internet erişimini engelleme gibi önlemleri alma hakkını saklı tutmaktadır.


AA Telekom, web sitelerindeki ve Internet üzerinden iletilen bilgilerin gizliliğine önem vermektedir. Ancak, genel yapısı itibarı ile, Internet üzerinden iletilen bilgilerin güvenlik seviyesi normal posta, faks veya sesli telefon görüşmelerinden daha fazla veya eksik değildir. Bu sebeple, AA Telekom, kullanıcılarının Internet üzerinden gönderdikleri ve/veya yayınladıkları bilgilerin mutlak güvenlik seviyesine sahip olmadığının bilinci ile davranmalarını önermektedir. Kullanıcılar, aksi belirtilen durumlar hariç olmak kaydı ile sistem ve bilgi güvenliklerinden kendileri sorumludurlar ve AA Telekom'u, kendi servislerinin kullanımı esnasında bilgi güvenliğinin sağlanamamasından dolayı sorumlu tutamazlar.


AA Telekom servislerinin kullanıcılara satışı ve teslimi esnasında, servis özellikleri ile ilgili bilgiler açık şekilde bildirilmektedir.

Kullanıcılar, satış esnasında belirtilmeyen özelliklerin ilgili servis kapsamında yer almamasından dolayı AA Telekom'dan hak veya zarar tazmini talebinde bulunamazlar.


Genel Servis Şartlarını ihlal edici davranışlarda bulunan kullanıcılar, AA Telekom'un alacağı tedbilerle ilgili olarak bir hak veya zarar tazmini talebinde bulunamazlar


  • AA Telekom Sosyal sorumluluğuk projesi Candostu Platformuna destek olmaktadır.
  • Seçkin Müşterilemizin arasına Dent Ajans katıldı.
  • Çorap sanayicileri derneği web hizmetlerinde AA Telekomu seçti
  • Submedia digital, ip tv test yayını AA Telekom alt yapısı ile sunmaktadır.
CANLI DESTEK

için tıklayın
NETWORK UPTIME

% 99.99
AA TELEKOM

Veri merkezinden canlı yayın